Blog

Skrotfirmor i Göteborg tar hand om skrot och bilskrot

Skrotfirmor i Göteborg tar hand om skrot och bilskrot

Stena Recycling, jätten inom bilskrot, har sina rötter i Göteborg. Redan på 30-talet började skaparen att samla in diverse avfall och skrot. Återvinning av råvaror för reproduktion har resulterat i ett internationellt storföretag med 95 återvinningscentraler enbart i Sverige. Stena Recycling Lab i Halmstad bedriver forskning, utveckling och utbildning i automation, digitalisering och produktutveckling. Där effektiviseringar av bilskrotar är ett av åtta verksamhetsområden. Företaget har blivit starkt förknippat med dagens bilåtervinning, som överstiger 95 % av bilens vikt. Startskottet för denna verksamhet kom år 2007. Naturvårdsverket utgav då nya förordningar till Bilproducenterna. Det krävdes att bilskrotar måste återvinna minst 85 % av inlämnade fordon som första delmål. Producenterna består av tillverkare, importörer och återförsäljare . Dessa är är inordnade i branschorganisationen Bil Sweden, som har 25 medlemmar och täcker 99 % av alla nybilsköp i landet. I organisationen ingår även Bilretur, som i sin tur omfattar ett rikstäckande led av auktoriserade bilskrotar och återvinningscentraler. Enligt Naturvårdsverkets förordningar ansvarar gruppen för insamling och återvinning av uttjänta fordon upp till 3,5 tons tjänstevikt. Men enligt riksdagens Motion 2017/18:246 "Skrotbilspremier för gamla bilar" har kravet på insamling inte uppfyllts. Stena Recycling ingår i branschorganisationen som ledande part i utvecklingsprocessen. För att undvika en olönsam arbetsgång måste en genomgående produktutveckling påbörjas. Arbetsmetoden hos en bilskrot, som sysslar med sanering, demontering och försäljning av begagnade delar, var inte tillräcklig för att nå målet. Ett sanerat fordonsvrak innehåller bland annat järnmetaller, koppar, aluminium, icke magnetiska metaller, olika plaster, glas, gummi och. textilier. Sära, sortera och rena dessa råämnen krävdes insatser, som bilskrotarna inte varit i närheten av. Bilskrot Göteborg Att anlita "Stena", med nästan ett sekels erfarenhet av lönsam avfallsåtervinning, blev därför naturligt. Och processen har löpt via olika delmål. Genom fragmentering har man lyckats med den svåra uppgiften, att sära råämnena till reproduktion. Metoden består i stora hammarkvarnar, som tuggar och mal sönder vraken i småpartiklar. Genom olika steg blir allt utom 5 % tillvarataget. På YouTube visar Stena Recycling hur en anläggning för fragmentering fungerar. Men en skrotbil är och klassas som miljöfarligt avfall. Den innehåller giftiga vätskor, gaser och specificerade artiklar, som måste avlägsnas före fragmentering. Det betyder att bilskrotar har en betydande roll i processen för bilåtervinning. De belades med tuffa krav genom "Bilskrotningsförordningen" samtidigt som de blev tvungna att ta emot skrotbilar gratis. Detta blev ett mycket stort avbräck i början. Tiderna har dock förändrats. Tack vare den lyckade återvinning har bilvraken fått ett betydligt högre värde. Vissa bilskrotar betalar ut en ersättning för att skrota bilen i Göteborg. Skrotbilar hämtas gratis av många. Allt detta borde underlätta en effektiv insamling av uttjänta fordon. Och landets bilskrotars stora kapacitet räcker till för sådant ändamål.